Naše kompozitné podlahy

Naše kompozitné podlahy

Oceľová podlaha je pripravená na použitie a ihneď po montáži je pochôdzna. Vytvára pracovnú plošinu s optimálnymi podmienkami z hľadiska bezpečnosti, bez žiadnych medzier a otvorov. Tento podlahový systém umožňuje vytvoriť praktické a vodotesné debnenie, pričom spodná strana ostáva čistá. Prestupy cez podlahu sa osádzajú pred nanesením zálievky, takže do podlahy nie je nutné vŕtať.

Zoznámte sa

Naše podlahy so strateným debnením

Ponúkame celý rad rozličných oceľových podlahových systémov, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky vyplývajúce z rôznych účelov použitia, vrátane samonosného debnenia a suchých podláh.

Zoznámte sa
Naše podlahy so strateným debnením
Naše suché podlahy

Naše suché podlahy

Tieto podlahové systémy možno použiť ako pracové plochy s garanciou optimálnych podmienok z hľadiska bezpečnosti. Vytvárajú praktické a vodotesné debnenie s čistou spodnou stranou.

Zoznámte sa