Stratené debnenie AMC 92/275 F pre Strop | ArcelorMittal Construction

AMC 92/275 F

Trapézový profil AMC 92/275 vo funkcii strateného debnenia ponúka vysokú únosnosť a je vhodný pre betonáž predovšetkým u väčších hrúbok stropných dosiek, v návrhu je možné uvažovať aj bez montážnych podpier. Akonáhle dosiahne železobetónová doska dostatočnú únosnosť, trapézový profil stráca spravidla svoju funkciu.

  • Trapézový plech pre stratené debnenie železobetónových stropných dosiek s vačším zaťažením behom betonáže
  • Jednoduchá inštalácia debnenia z nosného trapézového plechu pre fázu betonáže
  • Pozinkovaný alebo povlakovaný trapézový plech môže byť viditeľný v podhľade
  • Výpočtový software: Spaner
  • Výroba: Slovensko
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!