Kompozitné stropy Cofraplus® 77 pre Strop | ArcelorMittal Construction

Cofraplus® 77

Cofraplus® 77 patrí k najvyšším profilom pre kompozitné oceľobetónové stropné konštrukcie a umožňuje dosahovať značných rozponov bez montážnych podpor. Trapézový tvar plechu zaručuje efektívnu prepravu a skladovanie. Výhodou systému kompozitných stropov je výrazná redukcia vlastnej tiaže stropnej dosky v porovnaní s betónovými monolitmi a prefabrikátmi.

  • Veľké rozpony bez montážnych podpor
  • Výrazná redukcia hmotnosti oproti zrovnateľnej betónovej doske
  • Nižšie náklady na nosnú konštrukciu vyplývajúce s redukovanej hmotnosti dosky
  • Trapézový tvar pre lepšiu skladnosť behom prepravy a skladovania na stavenisku
  • Akustické parametre s hodnotami Rw 47 dB do 54 dB, certifikácia CSTB
  • Vysoká protikorózna ochrana podlahového plechu vďaka pokovovaniu ZMevolution®
  • Podlahové plechy môžu byť opatrené z výroby otvormi pre nasadenie na spriahacie tŕne, pokiaľ sú navrhnuté na nosníku
  • Výpočtový software: Cofra 5
  • Výroba: Belgicko
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!