Strešné profily AMC 40S/160 SOFT pre Strecha | ArcelorMittal Construction

AMC 40S/160 SOFT

AMC 40S/160 SOFTLINE je oblúkový trapézový profil postupne ohýbaný systémom soft-line. Týmto spôsobom je možné vytvárať segmentované oblúky malých polomerov, ktoré sa dajú využiť ako funkčný estetický prvok pri vonkajších obkladov budov v detailoch nároží, naviazaní fasády na strechu alebo podhľad apod.

  • Oceľový trapézový plech zakrúžený prelamovaním krátkych segmentov
  • Výroba pre jeden z najčastejšie používaných trapézových plechov
  • Možnosť kombinácie zakrúžených a priamych segmentov na jednom kuse trapézového plechu
  • Je možné ohýbať systémom soft-line v uhloch od 7.5° do 270°
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môžeme podporiť vaše projekty dnes a v budúcnosti, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Stačí jedno kliknutie!