Zadni sendvič paneli Pflaum® FEI za Zidovi i fasade | ArcelorMittal Construction

Pflaum® FEI

Pflaum® FEI je zidni sendvič panel s skrivenim spojem i ispunom od mineralne vune između predbojanih čeličnih limova.

  • Lamele mineralnih vlakana međusobno zaljepljene u položaju okomitom na čelične limove, vodoodbojne i negorive
  • Gustoća: 100 kg/m³
  • Širina: 1000 mm
  • Proizvodnja: Austria
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!