Izgubljena oplata AMC 92/275 F za Stropne ploče | ArcelorMittal Construction

AMC 92/275 F

Trapezni profil AMC 92/275 s funkcijom izgubljene oplate nudi veliku nosivost i pogodan je uglavnom za masivne armirano-betonske podne ploče, a dizajn je moguć i bez podupiranja. Čim betonska ploča postigne dovoljan kapacitet nosivosti, trapezni profil gubi svoju funkciju.

  • Trapezni lim za izgubljenu oplatu stropnih ploča sa većim opterećenjem svježeg betona
  • Laka montaža limene oplate
  • Pocinčan ili organski prevučen lim može biti vidljiv sa donje strane
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!