Ravni krovni sustavi Globalroof mp F60 za Krov | ArcelorMittal Construction

Globalroof mp F60

Slagani ravni krov s kombiniranom toplinskom izolacijom izrađen od PIR ploča i izolacije od kamene vune s nosivim slojem trapeznog lima i hidroizolacijom od PVC folije. Izvrsna nosivost za varijabilnu uporabu sa otpornošću od požara od 15 do 60 minuta.

Sastav:

  • Nosivi trapezni profili AMC 55/250, AMC 60/235, AMC 92/275, AMC 135/310, AMC 160/250HL, AMC 200/420, min. deb. 0,75 mm
  • Kombinirana toplinska izolacija PIR ploče FD-L ≥ 100 mm i kamena vuna min. 20 mm

Svojstva i karakteristike:

  • Prijenos topline Uᴅ = 0,14 W/m².K (kamena vuna 95 mm i PIR ploča 100 mm)
  • Maksimalna vatrootpornost slaganog krovnog sustava REI 60
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!