Ztracené bednění AMC 92/275 F pro Strop | ArcelorMittal Construction

AMC 92/275 F

Trapézový profil AMC 92/275 ve funkci ztraceného bednění nabízí vysokou únosnost a je vhodný pro betonáž především u větších tlouštěk stropních desek, v návrhu lze uvažovat i bez montážních podpěr. Jakmile dosáhne armovaná deska dostatečnou únosnost, trapézový profil ztrácí zpravidla svou funkci.

  • Trapézový plech pro ztracené bednění železobetonových stropních desek s větším zatížením během betonáže
  • Jednoduchá instalace bednění z nosného trapézového plechu pro fázi betonáže
  • Pozinkovaný nebo povlakovaný trapézový plech může být viditelný v podhledu
  • Výpočetní software: Spaner
  • Výroba: Slovensko
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak můžeme podpořit Vaše projekty dnes i v budoucnosti.

Na jedno kliknutí!